Goods Distribution & Recycling Centre

0031 (0)40 262 14 07

Jaarcijfers 2013

23 mei 2014

De algemene vergadering heeft de jaarcijfers van 2013 goedgekeurd.

 

Jaarcijfers De Mispelaar in euro’s 2013 2012 2011
Resultaat voor belasting en herwaardering 961.233 679.352 1.013.283
Passiva      
Groepsvermogen 39.591.455 38.909.361 39.238.266
Voorzieningen   6.674.542   7.170.464   7.146.372
Langlopende schulden   3.600.000   3.639.844   3.641.642
Kortlopende schulden   2.151.113   2.594.172   2.426.400
Balanstotaal 52.017.110 52.313.841 52.452.680