Goods Distribution & Recycling Centre

0031 (0)40 262 14 07

Bestemmingsplan “Bedrijventerrein GDC-Noord” onherroepelijk.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 december uitspraak gedaan. Daarmee is het bovengenoemd bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

We zijn er in 2005 mee begonnen.